O soutěži

Logo Bible a my26. ročník soutěže Bible a my ve školním roce 2018/2019 opět vyhlašuje Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace (www.zsmkstr.cz).

Cílem soutěže je umožnit všem žákům a studentům na základních a středních školách v naší zemi setkat se touto formou s Biblí.

Smyslem soutěže je zprostředkovat žákům a studentům bohatství, které tato nejrozšířenější a nejpřekládanější kniha na světě představuje, její hodnoty literární, kulturní, mravní i duchovní, a tímto způsobem upozornit na její aktuálnost i v dnešní době.

Soutěž je dobrovolná a otevřená křesťanům různých vyznání, lidem jiných vyznání i bez vyznání. Při její přípravě spolupracujeme s odborníky na Bibli z České biblické společnosti i Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci.

Soutěž se dělí do čtyř kategorií:
4. a 5. třída ZŠ
6. a 7. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
8. a 9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
střední školy (15 – 19 let)

Základní (školní) kola soutěže se uskutečňují na jednotlivých školách a mají formu testu. Organizují je učitelé na školách, otázky jsou zaslány prostřednictvím Základní školy M. Kudeříkové Strážnice (petr.tomecek@zsmkstr.cz) nebo okresními organizátory soutěže (KONTAKTY).

Školní kola budou probíhat do 31. října 2018. Okresní kola se budou konat v jednotlivých okresech do 30. listopadu 2018. Účastní se jich 1-3 postupující ze školních kol jednotlivých kategorií v daném okrese. V okresním kole nejprve probíhá test a po jeho opravě postupuje šest nejlepších soutěžících z každé kategorie do veřejného finále, kde jim moderátor zadává další úkoly. Ústřední kolo proběhne v pátek 22. března 2019 v Brně na Biskupském gymnáziu. Má podobný průběh jako okresní kolo s tím, že do něj postupují nejvýše dva soutěžící z každého okresu a každé kategorie.

V minulém ročníku se soutěže Bible a my zúčastnilo více než šest a půl tisíce žáků a studentů z 208 základních nebo středních škol naší vlasti.

Ve všech kolech je součástí soutěže tematicky zaměřený test, který je v okresním a ústředním kole navíc doplněn o veřejné finále formou přímo kladených otázek vybraným finalistům. Ve 26. ročníku soutěže jsou vyhlášena následující témata:

I. kategorie   Abraham
II. kategorie  Ježíšova podobenství
III. kategorie Cesty apoštola Pavla podle Skutků apoštolů
IV. kategorie Mojžíš a kniha Exodus

Za organizátory připravili:
Ing. Jiří Hrabovský a Mgr. Petr Tomeček