Brno

Dějepisná soutěž pro žáky a studenty ve školním roce 2016/2017

B I B L E   A   M Y

Výsledky loňského okresního kola soutěže Bible a my v Brně najdete zde: Výsledky_Brno_XXIII

Soutěž vyhlašuje ZŠ Marie Kudeříkové ve Strážnici pro žáky základních škol a studenty středních škol ve čtyřech kategoriích:

I.    1. – 5. třída ZŠ
II.   6. a 7. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
III.  8. a 9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
IV.  střední školy

Organizace soutěže pro Brno:

  1.        Základní kola proběhnou formou testu na školách do konce října 2016. Už v testu základního kola bude několik otázek věnováno letošním tématům soutěže. Školy na základě výsledků vyberou tři soutěžící pro každou kategorii pro účast v okresním kole. Do okresního kola je nutno zaslat do 10.11.2014 přihlášku.
  2.        Okresní kolo se v Brně uskuteční v pátek 27. ledna 2017 (nové datum!) na CMC ZŠ Lerchova (Masarykova čtvrt, konečná tramvaje č. 4). Přezůvky s sebou. Zápis bude probíhat od 9:00, začátek soutěže bude v 9:30, předpokládaný konec nejpozději ve 12:00.
  3.        Ústřední kolo se uskuteční ve pátek 24. března 2017 na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži (AG). Zápis bude probíhat od 9:00, začátek soutěže bude v 10:00, předpokládaný konec nejpozději v 13:30.

Témata pro okresní a ústřední kolo jsou pro XXIV. ročník soutěže tato:

I.    Ježíšovo narození
II.   Gedeon a Rút
III. Listy Korintským
IV. Job, Jeremjáš a Pláč

Smyslem soutěže je rozvíjet a doplňovat historické a biblické znalosti žáků a studentů. Všem pedagogům chceme již dopředu poděkovat za práci, kterou soutěži budou věnovat, a účastníkům přejeme příjemné soutěžení.

 Za organizátory:
Mgr. Blanka Březinová
Ing. Jiří Hrabovský (tel: 737 287 785, email: jhrabovsky@atlas.cz)