Hodonín

Základní škola M.Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace

vyhlašuje ve školním roce 2017/2018 25. ročník společenskovědní a historické soutěže pro žáky základních a středních škol

BIBLE A MY

 

1. kategorie:                         žáci 4. a 5. tříd ZŠ

2. kategorie:                         žáci 6. a 7. tříd ZŠ a odpovídajících tříd víceletých gymnázií

3. kategorie:                         žáci 8. a 9. tříd ZŠ a odpovídajících tříd víceletých gymnázií

4. kategorie:                         studenti středních škol (15 – 19 let)

 

Doporučená literatura a pomůcky pro všechny kategorie:

Bible (Ekumenické vydání)

Dowley, T.: Školní biblický atlas, Praha 1994

Organizace soutěže:

  1. Základní kola proběhnou na školách formou testu do 31. 10. 2017. Do okresního kola postoupí za každou školu pouze jeden soutěžící za 1., 2. a 3. kategorii a nejvýše tři soutěžící za 4. kategorii.

Přihlášky zasílejte nejpozději do 10. 11. 2017 na adresu:   ZŠ M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, Strážnice 696 62  nebo e-maily: petr.tomecek@zsmkstr.cz (zakomilka@centrum.cz)

  1. Okresní kolo pro okres Hodonín se uskuteční ve středu 29. listopadu 2017. Prezence bude probíhat od 8.00 hod, začátek v 8.30 hod ve velké klubovně nad tělocvičnou ZŠ M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, Strážnice 696 62.

 

Organizátoři vyhlašují ve 25. ročníku následující témata pro jednotlivé kategorie:

1. kategorie – Apoštolové, jak je známe z evangelií

2. kategorie – Josef Egyptský

3. kategorie – Proroci Elijáš a Elíše

4. kategorie – Židovsko-křesťanské pojetí víry v Matoušově evangeliu a listu Židům

Všem pedagogům již dopředu děkujeme za práci, kterou soutěži budou věnovat, a účastníkům přejeme příjemné soutěžení.

Za organizátory:

Mgr. Ludmila Rosíková; 739 524 396; zakomilka@centrum.cz;                                                       Mgr. Petr Tomeček; 731 495 847;  petr.tomecek@zsmkstr.cz

 

 

 

Závazná přihláška: „Bible a my“ – okresní kolo –  29. 11. 2017 (stačí zaslat scan přihlášky)

 

Název a adresa školy:

 

Jméno vítěze a počet soutěžících v jednotlivých kategoriích školního kola:

 

1. kat.: ……………………………………..……  ….   2. kat.: …………….……………………………    ………

 

3. kat.: ………………………………………….  ….  4. kat.:  …………………………………………     ………

 

Jméno organizátora (kontakt):

                                                                                              Razítko a podpis ředitele školy: