Přihlášky

A) Základní a střední školy, které se nacházejí v některém z níže uvedených okresů, se obracejí přímo na organizátory okresních kol (viz KONTAKTY) nebo na stránky jednotlivých okresů (viz OKRESY): 

Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Hradec Králové, Karviná, Klatovy, Kroměříž, Litoměřice, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Prostějov, Přerov, Teplice, Třebíč, Uherské Hradiště, Vsetín, Vyškov, Zlín a Znojmo.

B) Základní a střední školy, které se nenacházejí v některém z výše uvedených okresů, se obracejí s touto přihláškou přímo na adresu: petr.tomecek@zsmkstr.cz

VZOR PŘIHLÁŠKY A ADRESA PRO OKRESY, KDE NEJSOU URČENI OKRESNÍ ORGANIZÁTOŘI

Přihláška do soutěže Bible a my ve školním roce 2017/18

Název a adresa školy:

Jméno a příjmení zájemce o pořádání soutěže:

Kontaktní  e-mail:                                             telefon:

Mám zájem o účast v tomto kole soutěže (můžete vyznačit jednu nebo více položek):

ve školním kole

v okresním kole

v ústředním kole

Přihlášku pošlete na adresu: petr.tomecek@zsmkstr.cz