Mimořádný ročník soutěže Bible a my 2021/2022

V letošním školním roce se pro všechny věkové kategorie uskuteční soutěž Bible a my opět elektronicky, a to ve třech kolech. První kolo bude spuštěno v adventu (28. listopadu – 24. prosince), druhé kolo poběží v liturgickém mezidobí (10. ledna – 20. února) a na poslední kolo tohoto ročníku se soutěžící mohou těšit v postní době (2. března – 3. dubna). V tomto ročníku se budeme věnovat velkým osobnostem Bible – otázky se postupně budou týkat Mojžíše, Abraháma a Ježíše, ale úvod bude vždy z přehledu o Bibli.

V každém kole vylosujeme tři výherce. Do slosování budou zařazeni ti, kteří budou mít alespoň 12 otázek z 15 správně. Po skončení celého ročníku vylosujeme navíc tři výherce z těch, kteří budou mít všechny odpovědi ve všech třech kolech bezchybné.

Setkání vítězů se uskuteční v sobotu 7. května 2022 na Svatém Kopečku u Olomouce.

Vylosované výherce a správné odpovědi na otázky prvního kola najdete zde.

Vylosované výherce a správné odpovědi na otázky druhého kola najdete zde.

Vylosované výherce a správné odpovědi na otázky třetího kola najdete zde.

Výherce s bezchybnými odpověďmi na otázky ze všech kol najdete zde.

Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem soutěže najdete zde.