Historie soutěže

Napsali o nás

Katolický Týdeník č. 13, 2016

Zpravodaj ČBS č.1/2016Zpravodaj ČBS č.1/2016

Historie soutěže

Soutěž Bible a my nebo taky Biblická soutěž, jak se toto klání někdy taky nazývá, má již za sebou  bohatou historii. Její počátky sahají do roku 1993, kdy začal soutěž organizovat učitel hodonínského gymnázia Petr Tomeček ve spolupráci Okresním pedagogickým střediskem v Hodoníně. V roce 1993 vznikl název soutěže „Bible a my“, jež výstižně vyjadřuje dvojí zaměření soutěže. První směřuje k prohlubování a doplňování biblických znalostí žáků a studentů, druhé vyjadřuje naše momentální chápání a vnímání této knihy a její odraz v současnosti.

Tvůrcem většiny otázek ve všech kategoriích byl zakladatel soutěže, jemuž od počátku pomáhala  menší skupinka spolupracovníků. Byl to zpočátku především Ing. Jan Bůžek z Kyjova, který se podílel jak na tvorbě otázek, tak i na sponzorství, soutěž od jejího zrodu finančně i morálně podporoval pan děkan Zouhar z Hodonína a rovněž příslušníci církevního řádu piaristů, kteří se vrátili do Strážnice v roce 1994.

Nejprve byla soutěž organizována jen ve třech kategoriích, a to pouze pro žáky II. stupně základních škol a středoškoláky. Neexistovaly žádné okruhy a témata, testy byly koncipovány všeobecně z celé Bible a přizpůsobovaly se věku žáků. Soutěž byla od prvopočátku směřována do škol a nabízet ji měli dětem především učitelé. Soutěž byla vždy koncipována jako otevřená všem dětem, dobrovolná a ekumenická. Jedním z výrazných znaků soutěže se od počátku stalo také veřejné finále, které se stalo součástí všech okresních kol.

Od III. ročníku (1995/1996) se objevují témata pro jednotlivé kategorie, které umožňují hlubší práci s textem a vymezení přípravy žáků.

V dalších ročnících postupně přibývalo kresů, soutěž se rozšířila z Hodonínska dál. Nejprve se v Hodoníně objevili žáci z okresu Břeclav a později také z okresů Kroměříž, Brno-město i odjinud.

V pracovním týmu byly zastoupeny také různé křesťanské církve a náboženské společnosti (Česká biblická společnost, Katolické biblické dílo), se kterými je konzultováno zadání soutěže.

V VII. ročníku (1999/ 2000) doznala soutěž dalších změn: ke třem dosavadním kategoriím přibyla čtvrtá, soutěž se rozšířila na I. stupeň základních škol a také vzniklo nad okresními koly – regionální (krajské kolo). Průběh regionálního kola byl stejný jako okresní kolo (test a veřejné finále), větší důraz byl však kladen na otázky ve veřejném finále, kde žáci pracovali i s dalšími pomůckami: ekumenickou Biblí a Biblickým atlasem.

Vzhledem ke schválení Rámcových vzdělávacích programů a zavádění školních vzdělávacích programů byly do otázek soutěže reflektovány některé související výstupy ze vzdělávacích oborů Člověk a jeho svět, Dějepis a Výchova k občanství. V této podobě soutěž prakticky existovala až do XV. ročníku (2007/8).

V průběhu jednotlivých ročníků se měnil tým organizátorů, který tvoří jednak organizátoři kol v jednotlivých okresech, dále učitelé a dobrovolníci vymýšlející soutěžní i nesoutěžní program a získávající pomocí sponzorů ceny. Existuje speciální pracovní tým vytvářející jednotlivé testy a jejich autorská řešení. Jeho práci do současnosti koordinuje Ing. Jiří Hrabovský, který se stal od XI. ročníku hlavním organizátorem soutěže. Z jeho iniciativy vznikly v roce 2006 webové stránky www.bibleamy.cz, nabízející všem čtenářům internetu přístup k dalším informacím o soutěži.

Organizaci soutěže až do XV. ročníku (2007/2008) zajišťovalo Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Hodonín (dřívější Pedagogické středisko Hodonín), od XVI. ročníku (2008/2009) až do současnosti je garantem a vyhlašovatelem soutěže Základní škola M. Kudeříkové Strážnice. V tomto ročníku bylo regionální kolo soutěže také nahrazeno ústředním (celostátním) kolem.

Odhaduje se, že za 25 let trvání této soutěže některým z kol prošlo více než 75 000 žáků nebo studentů. V minulém ročníku se do soutěže zapojilo téměř šest a půl tisíc žáků nebo studentů z více než 200 základních nebo středních škol z celé České republiky.

Nesporným úspěchem a výzvou je pro organizátory skutečnost, že ve školním roce 2019/2020 byla soutěž již podvanácté zařazena do přehledu soutěží a přehlídek zveřejněných ve Věstníku MŠMT mezi soutěže kategorie C.

Ve Strážnici dne 31. srpna 2019
Za organizátory: Ing. Jiří Hrabovský a Mgr. Petr Tomeček