Mimořádný ročník soutěže Bible a my 2021/2022

V letošním školním roce se pro všechny věkové kategorie uskuteční soutěž Bible a my opět elektronicky, a to ve třech kolech. První kolo bude spuštěno v adventu (28. listopadu – 24. prosince), druhé kolo poběží v liturgickém mezidobí (10. ledna – 20. února) a na poslední kolo tohoto ročníku se soutěžící mohou těšit v postní době (2. března – 3. dubna). V tomto ročníku se budeme věnovat velkým osobnostem Bible – otázky se postupně budou týkat Mojžíše, Abraháma a Ježíše, ale úvod bude vždy z přehledu o Bibli.

V každém kole vylosujeme tři výherce. Do slosování budou zařazeni ti, kteří budou mít alespoň 12 otázek z 15 správně. Po skončení celého ročníku vylosujeme navíc tři výherce z těch, kteří budou mít všechny odpovědi ve všech třech kolech bezchybné.

Setkání vítězů se uskuteční v sobotu 7. května 2022 na Svatém Kopečku u Olomouce.

Vylosované výherce a správné odpovědi na otázky prvního kola najdete zde.

Vylosované výherce a správné odpovědi na otázky druhého kola najdete zde.

Vylosované výherce a správné odpovědi na otázky třetího kola najdete zde.

Výherce s bezchybnými odpověďmi na otázky ze všech kol najdete zde.

Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem soutěže najdete zde.

Mimořádný ročník Bible a my v covidovém roce proběhl úspěšně

Celého ročníku se zúčastnilo několik stovek soutěžících. Skrz soutěžní on-line formuláře přišlo celkem 839 odpovědí (418 v prvním kole, 278 ve druhém a 143 ve třetím kole). Správně na všechny otázky odpovědělo 248 soutěžících. Do mimořádného závěrečného slosování byli zařazeni ti, kteří měli všechny správné odpovědi ve všech třech kolech. Těchto vytrvalců a znalců Bible bylo celkem šestnáct. Tři vítěze z nich vylosoval P. Petr Hofírek – jemu patří velké poděkování za technické zajištění průběhu letošního ročníku.

Děkujeme všem zapojeným účastníkům, ale také koordinátorům, učitelům, katechetům, kněžím i rodičům, kteří dětem soutěž nabídli a motivovali je k účasti.

Setkání výherců se uskutečnilo 6. června v Arcibiskupském paláci v Olomouci. Vítěze přivítal otec biskup Antonín Basler, čekala je prohlídka paláce i výstup na věž katedrály a sladkou odměnou za soutěžení byl zmrzlinový pohár.

Vylosovaným výhercům celého ročníku blahopřejeme.

Sál Pořadatelé Zmrzlinový pohár Předávání diplomů Společné foto

Mimořádný ročník soutěže Bible a my

V letošním školním roce se pro všechny věkové kategorie uskuteční soutěž Bible a my elektronicky, a to ve třech kolech. První kolo bude spuštěno v adventu (29. listopadu – 24. prosince), druhé kolo poběží v liturgickém mezidobí (7. ledna – 16. února) a na poslední kolo tohoto ročníku se soutěžící mohou těšit v postní době (17. února – 31. března).

V každém kole vylosujeme tři výherce. Do slosování budou zařazeni ti, kteří budou mít alespoň 12 otázek z 15 správně. Po skončení celého ročníku vylosujeme navíc tři výherce z těch, kteří budou mít všechny odpovědi ve všech třech kolech bezchybné

Vylosované výherce a správné odpovědi na otázky prvního kola najdete zde.

Vylosované výherce a správné odpovědi na otázky druhého kola najdete zde.

Vylosované výherce a správné odpovědi na otázky třetího kola najdete zde.

Vylosované výherce a seznam řešitelů s bezchybnými odpověďmi na otázky ze všech kol najdete zde.

Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem soutěže najdete zde.