Prostějov

Okresní kolo 2016/17

Dlouholetá tradice nebyla porušena. K okresnímu kolu jsme se sešli opět na CMG Prostějov v klubu OÁZA. Úvodním slovem nás povzbudil prostějovský děkan, P. Mgr. Aleš Vrzala. Počet soutěžících se opět o několik zvýšil. Do ústředního kola 24.3.2017 na AG v Kroměříži postupují první dva soutěžící z okresního klání, třetí je náhradníkem. Perličkou letošního ročníku v našem okrese bylo, že se nám do soutěžení vmísil žák z domácí školy, který ovšem kmenově patří do ZŠ Vendryně – okr. Frýdek-Místek a obsadil v I. kategorii pěkné druhé místo. Tím ovšem odsunul našeho druhého v pořadí na místo náhradníka. S vedením ústředního kola jsme dohodli, že žák z okresu Frýdek-Místek bude reprezentovat svůj okres (ten doposud nebyl do soutěže zapojen) a prostějovský okres tak obsadí, k velké radosti původně třetího, obě dvě postupová místa.

I.kategorie

Pořízková Markéta                            ZŠ J. Železného Prostějov

Bureš Wojciech                                  ZŠ Vendryně (domácí škola) – okres Frýdek Místek

Horák Václav                                      ZŠ Klenovice

Janíková Markéta – náhradník          ZŠ Pivín          

II.kategorie

Jankůjová Jana                                   CMG, ZŠ a MŠ Prostějov

Vychodil David                                   CMG, ZŠ a MŠ Prostějov

Klimtová Miriam – náhadník             CMG, ZŠ a MŠ Prostějov

III.kategorie

Edlerová Klára                                    CMG, ZŠ a MŠ Prostějov

Filáková Monika                                 RG a ZŠ Prostějov

Coufalová Marie – náhradník            CMG, ZŠ a MŠ Prostějov

IV.kategorie

Vychodil Daniel                                  CMG, ZŠ a MŠ Prostějov

Vysloužilová Tereza                           CMG, ZŠ a MŠ Prostějov

Čižmář Adam – náhradník                 CMG, ZŠ a MŠ Prostějov

 

Postupujícím gratuluji, všem ostatním soutěžícím, spolupořadatelům a především vedení CMG děkuji.

Petr Hubáček, organizátor okresního kola

 

 

Okresní kolo 2015/2016

Okresního kola se v pondělí 23.listopadu 2015 zúčastnilo celkem 43 žáků a studentů, již tradičně v klubu OÁZA na CMG Prostějov. O šířícím se věhlasu soutěže svědčí mimo jiné i to, že své svěřence přijelo povzbudit několik kněží a dokonce i jedna pí ředitelka školy. S potěšením je třeba také konstatovat, že se přihlásilo několik nových škol. Do ústředního kola 16.3.2016 na BiGy v Brně postupují první dva z každé kategorie, další dva jsou jejich náhradníky:

 

I. kategorie   

1. místo: Frelich Antonín                ZŠ Dr. Horáka

2. místo: Bílý Martin                       ZŠ a gymnáz. Konice

náhradník: Sekanina Ondřej              ZŠ Majakovského

náhradník: Janíková Markéta             ZŠ Pivín

 

II. kategorie

1. místo: Jankůjová Jana                 CMG, ZŠ a MŠ v PV

2. místo: Zatloukal Josef                 ZŠ Brodek u Konice

náhradník: Edlerová Klára                 CMG, ZŠ a MŠ v PV

náhradník: Vojtovičová Martina        ZŠ a gymnáz. Konice

 

III. kategorie

1. místo: Čižmář Adam                   CMG, ZŠ a MŠ v PV

2. místo: Burget Martin                  ZŠ a gymnáz. Konice

náhradník: Brád Tomáš                     ZŠ a gymnáz. Konice

náhradník: Frelichová Hana               ZŠ E. Valenty

 

IV. kategorie

1. místo: Vysloužilová Tereza         CMG, ZŠ a MŠ v PV

2. místo: Vychodil Daniel               CMG, ZŠ a MŠ v PV

náhradník: Baťková Andrea              CMG, ZŠ a MŠ v PV

náhradník: Janíková Veronika           CMG, ZŠ a MŠ v PV

Za povšimnutí jistě stojí, jak se některá jména ve srovnání s předchozími roky opakují, v mnoha případech jen s malými obměnami v umístění. A právě na tuto obměnu ve III. kategorii bych chtěl zvláště upozornit.  Podobně jako v minulém ročníku se do vyrovnaného rozstřelového klání o 2. postupové místo probojoval Martin Burget z konického gymnázia. Oproti loňskému roku měl letos větší štěstí, (co to říkám), prokázal větší znalosti a pohotovost a proto postupuje. Snad to pro něj bude zadostiučiněním za minulý rok, kdy mu postup unikl snad jen o půl sekundy.

Všem účastníkům, organizátorům i vedení Cyrilometodějského gymnázia děkuji a vítězům blahopřeji.

Ing. Petr Hubáček, organizátor okresního kola

 

Okresní kolo 2014/2015

K okresnímu kolu jsme se tradičně sešli v klubu Oáza na CMG v Prostějově v pondělí 24.listopadu 2014, letos v počtu o jednoho soutěžícího menším než v roce minulém, i když přihlášených bylo podstatně více (53). Snad kvůli nějaké epidemii velký počet soutěžících nedorazil. Škoda, že za sebe neposlali náhradníky.

Na úvod účastníky okresního kola pozdravil a popřál jim úspěšné soutěžení pověřený ředitel CMG, pan Mgr. Pavel Polcr, poté se již všichni rozešli do tříd k napsání úvodního testu.

Šest finalistů v každé kategorii se utkalo o 2 postupová místa do regionálního kola. Nevídaný souboj o 2. postupové místo svedla ve III. kategorii Veronika Janíková z CMG s Martinem Burgetem ze ZŠ a gymnázia Konice, kdy po několikerém rozstřelu nakonec vybojovala postup o cca 0,5 sekundy.  Se všemi postupujícími se vypravíme 18. března 2015 do Hustopečí u Brna k soutěži v ústředním kole. Doba a způsob dopravy bude včas oznámen. Jedná se o následující žáky a studenty, jimž tímto vyslovujeme uznání a ještě jednou gratulujeme.

1. kategorie:

V I. kategorii postupuje Martin Bílý ze ZŠ a gymnázia Konice a Jana Jankůjová – ZŠ E. Valenty Prostějov. Náhradníky jsou Ludmila Křepelková – ZŠ Klenovice a Miriam Bukvová ze ZŠ Palackého Prostějov.

2. kategorie:

Ve druhé kategorii zvítězila Ludmila Bílá ze ZŠ a gymnázia Konice (v prvních dvou kategoriích tito sourozenci soutěž zcela ovládli a Monika Filáková studující na ZŠ a RG Města Prostějova. Náhradníky jsou Josef Zatloukal ze ZŠ Brodek u Konice a Klára Edlerová           z CMG a MŠ Prostějov.

3. kategorie:

Třetí kategorii bezkonkurenčně vévodil Adam Čižmář z CMG a MŠ Prostějov (v minulém ročníku třetí v ústředním kole, tehdy ještě ve II. kategorii) a o pověstnou tečku za větou postoupivší Veronika Janíková ze stejné školy. Více než jen obyčejným náhradníkem je Martin Burget ze ZŠ a gymnázia Konice a Martin Paš z téhož vzdělávacího zařízení.

4. kategorie:

Čtvrtou kategorii rovněž bez větší konkurence vyhrál Daniel  Vychodil z CMG a MŠ Prostějov (že by výhoda domácího prostředí?!), druhou postupující je Terezka Vysloužilová také z CMG a MŠ Prostějov.  Těsně v závěsu za ní zůstala Terezka Remencová z SOŠPO Prostějov jako první náhradnice. Druhým je Filip Cagala ze SŠ designu a módy Prostějov.

Poděkování a uznání patří však i všem ostatním soutěžícím a také organizátorům, ať již kol školních, či kola okresního, především pak Cyrilometodějskému gymnáziu za vstřícnost umožňující jeho konání.

Za organizátory:  Ing. Petr Hubáček

A ještě několik momentek ze soutěžního klání:

Za minutu začínáme

Za minutu začínáme

02

už soutěžíme

04

a je tady finále

06

a vyhlášení vítězů

 

 

 

Naše účast v ústředním kole v Olomouci.

Reprezentovalo nás  11 soutěžících, kteří postoupili  z prvních míst v okresním kole (všichni tučně vyznačení v předchozím článku, pouze Daniela Vychodila nahradila Liduška Rubanová). V první a druhé kategorii se podařilo  vždy jednomu našemu zástupci postoupit do finále.  Štěpán Sedlák z Pivína se pak ve finále I. kategorie umístil na 5. místě a  Adam Čižmář  z  CMG ve II. kategorii dokonce na velmi pěkném třetím místě. Gratulujeme.  Nezklamali však ani ostatní naši zástupci. Především bych  zdůraznil  onen  pověstný „fous“, o který uniklo finále Tomáši Pískovskému  ze ZŠ Nezamyslice,  když  obsadil ve III. kategorii  první nepostupové, tj.7. až 15. místo. Ocenění zaslouží jistě i umístění Josefa Zatloukala z Brodku u Konice (9. – 18. místo) , Marie Zatloukalové a Ludmily Rubanové (16. – 20. místo) nebo i Moniky Filákové a Martiny Pavlíkové (19. – 24. místo).  Uznání nechť je však vysloveno i všem ostatním.  Vždyť umístit se do cca 30. místa v celostátním finále  soutěže?! Komu se to kdy v životě podařilo?  Tedy ještě jedna gratulace všem soutěžícím a také výzva: „Na shledanou v příštím ročníku.“

Ing. Petr Hubáček, organizátor okresního kola

 

Okresní kolo soutěže 2013 – 2014 v Prostějově

Stalo se již tradicí, že jsme se k soutěžení, tento rok v počtu 42, sešli v klubu Oáza na CMG Prostějov. Po zahájení a poskytnutí informací k průběhu vlastní soutěže se účastníci spolu se členy poroty rozešli do tříd podle jednotlivých kategorií,

DSCF6590

kde proběhla první část, písemný test.

DSCF6595

Šest nejlepších z každé kategorie (s výjimkou čtvrté, kde se v důsledku informačních šumů sešli pouze 4 soutěžící) se pak utkalo  ve finále,

DSCF6599

v němž první tři vybojovali pamětní diplom, hodnotnou odměnu, ale především, postup do celostátního finále.

DSCF6615

Všem níže uvedeným postupujícím, včetně jejich náhradníků, gratulujeme a přejeme úspěšnou reprezentaci svých škol i našeho okresu 12. února 2013 v Olomouci.

I. kategorie (celkem 15 soutěžících)

1.      místo: Sedlák Štěpán      ZŠ Pivín          – postupuje

2.      místo: Bílý Martin          ZŠ a gymnázium Konice       – postupuje

3.      místo: Zatloukal Josef    ZŠ Brodek u Konice – postupuje

4.      místo: Kvapilová Alžběta   ZŠ a gymnázium Konice

5.      místo: Kubíčková Kristýna             ZŠ Dr. Horáka

6.      místo: Vysloužilová Barbora           ZŠ Palackého

II. kategorie (celkem 14 soutěžících)

1. místo: Čižmář Adam         CMG a MŠ v PV      – postupuj 

2. místo: Pavlíková Martina CMG a MŠ v PV      – postupuje

3. místo: Filáková Monika   ZŠ a RG města PV    – postupuje

4. místo: Frelichová Hana         ZŠ E. Valenty

5. místo: Zatloukalová Jana      ZŠ Brodek u Konice

6. místo: Coufalová Marie        CMG a MŠ v PV

III. kategorie (celkem 9 soutěžících)

1. místo: Zatloukalová Marie ZŠ a gymnázium Konice     – postupuje

2. místo: Pískovský Tomáš  ZŠ Nezamyslice         – postupuje

3. místo: Vychodil Daniel     CMG a MŠ v PV      – postupuje

4. místo: Rubanová Ludmila     CMG a MŠ v PV

5. místo: Vysloužilová Tereza CMG a MŠ v PV

6. místo: Huška Jakub  ZŠ a gymnázium Konice

IV. kategorie (celkem 4 soutěžící)

1. místo: Tichý Antonín         CMG a MŠ v PV      – postupuje

2. místo: Cagala Filip            SŠ designu a módy    – postupuje

3. místo Navrátilová Michaela CMG a MŠ v PV

Ing. Petr Hubáček,  organizátor okresního kola

 

Informace k průběhu 21. ročníku soutěže Bible a my v okrese Prostějov

Soutěž vyhlašuje ZŠ Marie Kudeříkové ve Strážnici pro žáky základních škol a studenty středních škol ve čtyřech kategoriích:

I.    1. – 5. třída ZŠ

II.   6. a 7. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií

III.  8. a 9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií

IV.  střední školy

1.       Základní kola v našem okrese proběhnou na jednotlivých školách formou testu, v týdnu od 14. do 20. října 2013. Už test základního kola bude obsahovat i několik otázek věnovaných letošním tématům soutěže. Školy po té na základě výsledků vyberou max. 2 soutěžící pro každou kategorii k účasti v okresním kole. Do okresního kola je nutno se přihlásit a soutěžící nahlásit nejpozději do 30.10.2013. Prosím rovněž o nahlášení celkového počtu zapojených soutěžících podle jednotlivých kategorií.

2.       Okresní kolo se  uskuteční  v Prostějově na Cyrilometodějském gymnáziu v  pondělí  25. listopadu 2013. Prezentace účastníků začne od 13,15 hod. Se zahájením  soutěže počítáme ve 13,30. Předpokládané zakončení  v 16:30.

3.       Ústřední kolo se uskuteční ve středu 12. února 2014 v Arcibiskupském paláci v Olomouci. Zápis bude probíhat od 9:00, vlastní soutěž začne v 10:00, předpokládané zakončení nejpozději v 13:30. Postupují do něj 3 nejlepší  v každé kategorii z okresního kola. Pokud by se některé kategorie účastnil malý počet škol (pouze 1nebo dvě) bude počet postupujících do ústředního kola redukován.

Témata pro okresní a ústřední kolo pro XXI. ročník soutěže jsou následující:

I.    Abraham

II.   Jákob

III. Apoštolové Petr, Jakub a Jan v evangeliích a ve Skutcích apoštolů

IV. Evangelium podle Matouše

Přeji všem soutěžícím úspěšnou účast, všem organizátorům školních kol hodně soutěžících a bezproblémový průběh a těším se na nově zapojené školy.

Ing. Petr Hubáček, organizátor okresního kola

Tel.: 731 899 008, e-mail: hubacek.pe@tiscali.cz

 

Z historie soutěže BIBLE A MY v okrese Prostějov

První školy v našem okrese se do soutěže zapojily zásluhou s. Alberty v ročníku 2008 – 2009. Do okresního kola nás přijal, stejně jako ještě i v následujícím ročníku, okres Vyškov.  Hned napoprvé jsme zaznamenali úspěch i v ústředním celostátním kole, kde žákyně ZŠ Dr. Horáka Prostějov, Marie Janková, postoupila do finále III. kategorie a umístila se na 6. místě.

V ročníku 2009 – 2010 se již zapojilo 87 žáků ze šesti škol. V celostátním kole se pak Klára Janíková z CMG Prostějov dělila o 5. – 6. místo ve II. kategorii.

O rok později (2010 – 2011) se počet zapojených škol zvýšil o dvě, školních kol se zúčastnilo již 138 žáků a studentů. Poprvé jsme také samostatně organizovali okresní kolo. Přístřeší pro jeho konání nám poskytlo Cyrilometodějské gymnázium Prostějov. V celostátním kole dosáhli naši zástupci největších úspěchů opět ve II. kategorii, kde Jiří Češka z CMG se umístil na 4. místě a Veronika Portešová rovněž z CMG na 8. místě.

Údaje o ročníku 2011 – 2012 nemáme bohužel úplné. V papírové formě jsme je již skartovali a počítač nám je, stejně jako server hlavní stránky Bible a my, odmítá vydat. Jen pamětníci si vzpomínají, že se počet zapojených škol i žáků opět mírně zvýšil, potěšitelné bylo připojení škol z Konice a okolí. Všichni si ovšem velice dobře pamatujeme, že v tomto ročníku jsme byli zatím nejúspěšnější v celostátním kole. Ve IV. kategorii zvítězil Tomáš Pola z CMG, když do finále sice postoupil až ze šestého – posledního postupového místa. Bravurním výkonem v samotném finále to pak dotáhl až k vítězství.  Jeho úspěch ještě umocnila Veronika Janíková z CMG svým 6. místem  ve II. kategorii.

V ročníku 2012 – 2013 se skokově zvýšil počet zapojených škol, žáků a studentů soutěžilo ve školních kolech celkem 182. Okresní kolo proběhlo již tradičně na CMG Prostějov. Naše účast v celostátním kole by se dala charakterizovat konstatováním, že ve všech kategoriích jsme skončili před branami finále. Posuďte sami.

V I. kategorii se Jiří Pazdera ze ZŠ Pivín umístil na 8. místě

Ve II. kategorii se Adam Čiřmář z CMG dělil o 7. – 8. místo

Ve III. kategorii Tereza Vysloužilová z CMG  7. – 11. místo

Ve IV. kategorii  vítěz minulého ročníku Tomáš Pola obsadil 7. – 12. místo.

U srdce nás však hřeje skutečnost, že se postupně víc a víc daří naplňovat olympijskou myšlenku: „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se“. O to také v této soutěži především jde. A proto se již připravují a v nejbližší době budou na tomto místě zveřejněna pravidla pro ročník nový.

Ing. Petr Hubáček, organizátor okresního kola

tel.: 731 899 008, e-mail: hubacek.pe@tiscali.cz