Vsetín

Okresní kolo dějepisné soutěže pro mládež –  BIBLE A MY

V letošním školním roce 2013/14 byl vyhlášen 21. ročník soutěže. Dějepisná soutěž pro mládež – BIBLE A MY je zařazena do Přehledu soutěží a přehlídek ve Věstníku MŠMT ČR. V okrese Vsetín jsme se do soutěže zapojili pošesté. Okresní kolo proběhlo v pátek 29. listopadu 2013 v historické budově školy pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí. Soutěž zahájil ředitel školy pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí pan Mgr. Antonín Liebl. Studenty a žáky přivítal a popřál mnoho úspěchů při soutěžním klání.

V okresním kole soutěžilo 100 žáků a studentů z 28 základních a středních škol. Soutěžící obdrželi ve své věkové kategorii biblický test. Šestice soutěžících s nejlepšími výsledky testů v každé kategorii se probojovala do veřejného finále.

První tři soutěžící s nejlepšími výsledky:

1. kategorie:  

1. místo           Savko  Štěpán                        ZŠ Salvátor, Valašské Meziříčí

2. místo           Bučková Veronika                  ZŠ Lidečko

3. místo           Khazalová Týna                     ZŠ Huslenky

 2. kategorie:

1. místo           Sedlářová Anežka                  ZŠ Salvátor, Valašské Meziříčí

2. místo           Valuch Jan                              ZŠ Kelč

3. místo           Pupíková Alžběta                   Rožnov

3. kategorie:

1. místo           Savko  Daniel                         ZŠ Salvátor, Valašské Meziříčí

2. místo           Schindlerová Kristýna           ZŠ Kelč

3. místo           Kindl Ondřej                          ZŠ Salvátor, Valašské Meziříčí

4. kategorie:

1. místo           Štverák Michal                      Gymnázium Rožnov

2. místo           Plesníková Patricie                Gymnázium Valašské Meziříčí

3. místo           Pastrnková Markéta              Gymnázium Valašské Meziříčí

Ceny vítězům předala paní Danuše Haratická z odboru školství ve Valašském Meziříčí, která přijala pozvání. Výše uvedení soutěžící postupují do závěrečného ústředního kola, které se uskuteční 12. února 2014 v Arcibiskupském paláci v Olomouci. Poděkování patří panu Mgr. Antonínu Lieblovi, řediteli školy pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí, jehož zásluhou se okresní kolo mohlo uskutečnit v kapli a prostorách historické budovy. Upřímný dík vyslovujeme všem organizátorům za jejich obětavost a iniciativu v základních kolech, a dále všem, kteří přispěli k hladkému průběhu kola okresního letošního ročníku soutěže.

Sponzoři soutěže: MÚ Valašské Meziříčí – odbor školství, FÚ Dolní Bečva, Potraviny U Kubů, Kelč, p. Hlaváčová, Pekárna VIVA, s. r. o., Kelč, Pekárna Lešňanka, s. r. o., Lešná, Cyrilovo pekařství, Hrachovec, p. Kundrátová, redakce časopisu DUHA, VALNET data, s. r. o. Všem sponzorům děkujeme za jejich štědrost, díky níž mohly být zajištěny ceny pro vítěze, drobné odměny a malé občerstvení pro všechny účastníky soutěže.

Závěrem malá zmínka o základním kole soutěže. Letos se do soutěže zapojilo 803 žáků a studentů z 32 škol okresu.

Zapsala: Ing. Drahomíra Holubová

organizátor okresního kola

DĚJEPISNÁ SOUTĚŽ PRO ŽÁKY A STUDENTY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

BIBLE A MY

Soutěž vyhlašuje ZŠ Marie Kudeříkové ve Strážnici pro žáky základních škol a studenty středních škol ve čtyřech kategoriích:

i. kategorie: žáci 4. a 5. tříd ZŠ

II. kategorie: žáci 6. a 7. tříd ZŠ a odpovídajících tříd víceletých gymnázií

III. kategorie: žáci 8. a 9. tříd ZŠ a odpovídajících tříd víceletých gymnázií

IV. kategorie: studenti středních škol (15 – 19 let)

Doporučená literatura a pomůcky pro všechny kategorie:

Bible (Ekumenické vydání)

Dowley, T.: Školní biblický atlas, Praha 1994

Organizace soutěže pro okres Vsetín:

  1. Základní kola proběhnou formou testu na školách do 31. října 2013. Již v testu základního kola bude několik otázek věnováno letošním tématům soutěže. Školy na základě výsledků vyberou tři nejúspěšnější soutěžící z každé kategorie pro účast v okresním kole. Přihlášku do okresního kola je nutno zaslat do 15. 11. 2013.
  2. Okresní kolo se uskuteční v pátek 29. listopadu 2013. Místem konání je MŠ, ZŠ a SŠ pro   sluchově postižené ve Valašském Meziříčí. Přezůvky a psací potřeby s sebou. Zápis bude probíhat od 8:30, začátek soutěže bude v 9:00, předpokládaný konec nejpozději v 13:00.
  3. Ústřední kolo se uskuteční ve středu 12. února 2014 v Arcibiskupském paláci v Olomouci. Zápis bude probíhat od 9:00, začátek soutěže bude v 10:00, předpokládaný konec nejpozději v 13:30.

Témata pro okresní a ústřední kolo v jednotlivých kategoriích XXI. ročníku soutěže:

I. kategorie – Abraham

II. kategorie – Jákob

III. kategorie – Apoštolové Petr, Jakub a Jan v evangeliích a ve Skutcích apoštolů

IV. kategorie – Evangelium podle Matouše

Smyslem soutěže je rozvíjet a doplňovat historické a biblické znalosti žáků a studentů. Všem pedagogům chceme již dopředu poděkovat za práci, kterou soutěži budou věnovat a účastníkům přejeme spoustu překvapení při studiu Bible a férové soutěžení.

Dějepisná soutěž Bible a my je zařazena na seznamu soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT (viz Věstník MŠMT 8-2013  č. j. MSMT – 20 940/2013-1; Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2013/2014.

Za organizátory: Mgr. Petr Tomeček

Ing. Jiří Hrabovský (tel: 737 287 785, e-mail: jhrabovsky@atlas.cz)

Za organizátory okresního kola: Ing. Drahomíra Holubová (e-mail: andelika@quick.cz)