Brno

Dějepisná soutěž pro žáky a studenty ve školním roce 2018/2019

B I B L E   A   M Y

Soutěž vyhlašuje ZŠ Marie Kudeříkové ve Strážnici pro žáky základních škol a studenty středních škol ve čtyřech kategoriích:

I.    1. – 5. třída ZŠ
II.   6. a 7. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
III.  8. a 9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
IV.  střední školy

Organizace soutěže pro Brno:

  1.        Základní kola proběhnou formou testu na školách do konce října 2018. Už v testu základního kola bude několik otázek věnováno letošním tématům soutěže. Školy na základě výsledků vyberou tři soutěžící pro každou kategorii pro účast v okresním kole. Do okresního kola je nutno zaslat do 10.11.2018 přihlášku.
  2.        Okresní kolo se v Brně uskuteční 28. listopadu 2018 na BiGy. Zápis bude probíhat od 9:00, začátek soutěže bude v 9:30, předpokládaný konec nejpozději ve 12:00.
  3.        Ústřední kolo se uskuteční ve pátek 22. března 2019 opět na BiGy. Zápis bude probíhat od 9:00, začátek soutěže bude v 10:00, předpokládaný konec nejpozději v 13:30. Možnost přihlášení oběda.

Témata pro okresní a ústřední kolo jsou pro XXVI. ročník soutěže tato:

I. kategorie    Abraham
II. kategorie   Ježíšova podobenství
III. kategorie  Cesty apoštola Pavla podle Skutků apoštolů
IV. kategorie Mojžíš a kniha Exodus

Smyslem soutěže je rozvíjet a doplňovat historické a biblické znalosti žáků a studentů. Všem pedagogům chceme již dopředu poděkovat za práci, kterou soutěži budou věnovat, a účastníkům přejeme příjemné soutěžení.

 Za organizátory:
Mgr. Pavel Kubíček
Ing. Jiří Hrabovský (tel: 737 287 785, email: jhrabovsky@atlas.cz)