Hodonín

Základní škola M.Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace vyhlašuje ve školním roce 2019/2020 27. ročník společenskovědní a historické soutěže pro žáky základních a středních škol

BIBLE A MY

1. kategorie:                         žáci 4. a 5. tříd ZŠ

2. kategorie:                         žáci 6. a 7. tříd ZŠ a odpovídajících tříd víceletých gymnázií

3. kategorie:                         žáci 8. a 9. tříd ZŠ a odpovídajících tříd víceletých gymnázií

4. kategorie:                         studenti středních škol (15 – 19 let)

 

Doporučená literatura a pomůcky pro všechny kategorie:

Bible (Ekumenické vydání)

Dowley, T.: Školní biblický atlas, Praha 1994

Organizace soutěže:

  1. Základní kola proběhnou na školách formou testu do 31. 10. 2019. Do okresního kola postoupí za každou školu pouze jeden soutěžící za 1., 2. a 3. kategorii a nejvýše tři soutěžící za 4. kategorii.

Přihlášky zasílejte nejpozději do 15. 11. 2019 na adresu:   ZŠ M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, Strážnice 696 62;  nebo e-maily: dagmar.mlynkova@zsmkstr.cz nebo zakomilka@centrum.cz

  1. Okresní kolo pro okres Hodonín se uskuteční ve středu 27. listopadu 2019. Prezence bude probíhat od 8.00 hod, začátek v 8.30 hod ve velké klubovně nad tělocvičnou ZŠ M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, Strážnice 696 62.

Organizátoři vyhlašují ve 27. ročníku následující témata pro jednotlivé kategorie:

I. kategorie – Ježíšovy zázraky v Markově evangeliu
II. kategorie – Ester
III. kategorie – Apoštolové Petr, Jakub a Jan v evangeliích a ve Skutcích apoštolů
IV. kategorie – Obnova chrámu (Ezdráš + Nehemjáš)

Všem pedagogům již dopředu děkujeme za práci, kterou soutěži budou věnovat, a účastníkům přejeme příjemné soutěžení.

Za organizátory:

Mgr. Ludmila Rosíková; zakomilka@centrum.cz;

Mgr. Dagmar Mlýnková; dagmar.mlynkova@zsmkstr.cz;

Závazná přihláška: „Bible a my“ – okresní kolo –  27. 11. 2019 (stačí zaslat scan přihlášky)

Název a adresa školy:

Jméno vítěze a počet soutěžících v jednotlivých kategoriích školního kola:

1. kat.: ……………………………………..……  ….   2. kat.: …………….……………………………    ………

3. kat.: ………………………………………….  ….  4. kat.:  …………………………………………     ………

Jméno organizátora (kontakt):

                                                                                              Razítko a podpis ředitele školy: