Mimořádný ročník Bible a my v covidovém roce proběhl úspěšně

Celého ročníku se zúčastnilo několik stovek soutěžících. Skrz soutěžní on-line formuláře přišlo celkem 839 odpovědí (418 v prvním kole, 278 ve druhém a 143 ve třetím kole). Správně na všechny otázky odpovědělo 248 soutěžících. Do mimořádného závěrečného slosování byli zařazeni ti, kteří měli všechny správné odpovědi ve všech třech kolech. Těchto vytrvalců a znalců Bible bylo celkem šestnáct. Tři vítěze z nich vylosoval P. Petr Hofírek – jemu patří velké poděkování za technické zajištění průběhu letošního ročníku.

Děkujeme všem zapojeným účastníkům, ale také koordinátorům, učitelům, katechetům, kněžím i rodičům, kteří dětem soutěž nabídli a motivovali je k účasti.

Setkání výherců se uskutečnilo 6. června v Arcibiskupském paláci v Olomouci. Vítěze přivítal otec biskup Antonín Basler, čekala je prohlídka paláce i výstup na věž katedrály a sladkou odměnou za soutěžení byl zmrzlinový pohár.

Vylosovaným výhercům celého ročníku blahopřejeme.

Sál Pořadatelé Zmrzlinový pohár Předávání diplomů Společné foto